Program konferencji

WOD-KAN-INFO-GEO 2019  - K O N F E R E N C J A  O D W O Ł A N A !

 

Dzień 1-szy poniedziałek, 1-go kwietnia 2019 r.

11:00 – 13:00      Rejestracja uczestników, powitalna kawa/herbata
13:00 – 13:15      Uroczyste otwarcie konferencji
13:15 – 13:45      Wzajemne zapoznanie się uczestników konferencji
                         - zebranie informacji o faktycznych doświadczeniach uczestników w temacie konferencji
                         - zebranie informacji o oczekiwaniach dotyczących konferencji
                         - zebranie informacji o najistotniejszych problemach w branży z zakresu tematycznego konferencji
13:45 – 14:45     Wprowadzenie do tematu konferencji
                         „Obecny stan cyfryzacji map, czynności geodezyjnych oraz procesu kształcenia przyszłych geodetów w zakresie sieci uzbrojenia podziemnego w Polsce”
                         - prezentacja: dr. inż. Łukasz Ortyl, dr. inż. Rafał Kocierz  (AGH Kraków)
                         Dyskusja
                         „Jakie dane taki GIS – jakość danych przestrzennych jako czynnik decydujący o przydatności systemu GIS”
                         - prezentacja: Sebastian Radzimski, Kierownik - Dział Geodezyjnych Systemów Informatycznych (Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.)
                         Dyskusja
14:45 – 16:00     Obiad
16:00 – 17:15     Panel Dyskusyjny, część 1
                         Dyskusja na temat:
                        „Pozyskiwanie danych o przebiegu podziemnych sieci wodociągowych i sanitarnych przy zastosowaniu tradycyjnej technologii lokalizatorów elektromagnetycznych ”
                         - wprowadzenie: Jerzy Kozłowski, TESTERON Consulting
17:15 – 17:45      Przerwa kawowa
17:45 – 19:15      Panel Dyskusyjny, część 2
                          Dyskusja na temat:
                          „Pozyskiwanie danych o przebiegu podziemnych sieci wodociągowych i sanitarnych przy zastosowaniu nowoczesnej technologii georadarowej”
                         „Lokalizacja nielegalnych podłączeń do sieci wodociągowej z użyciem georadaru”
                         - wprowadzenie: Michał Dąbrowski, Leica Geosystems
20:00 – 00:00     Uroczysta kolacja

Dzień 2-gi wtorek, 2-go kwietnia 2019 r.

09:00 – 09:10      Otwarcie 2-go dnia konferencji, podsumowanie obrad z poprzedniego dnia
09:10 – 10:20      Panel Dyskusyjny, część 3 - Głos uczestników konferencji
                         „Przetwarzanie danych przestrzennych w WiK w Opolu za pomocą oprogramowania Open Source GIS”.
                         - prezentacja: Sebastian Radzimski, Kierownik - Dział Geodezyjnych Systemów Informatycznych (Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.)
                          Dyskusja
10:20 – 10:45      Przerwa kawowa
10:45 – 11:45      Panel Dyskusyjny, część 3
                         „Metody pozyskania danych geometrycznych dla platform GIS”
                         prezentacja: Krystian Portasiak, Leica Geosystems (monitoring i GIS)
                         Dyskusja
12:00 – 13:30      Pokazy praktyczne technologii pozyskiwania danych o sieciach podziemnych
                          prowadzenie: Michał Dąbrowski, Leica Geosystems (georadar)
                          prowadzenie: Jerzy Kozłowski, TESTERON Consulting (lokalizatory elektromagnetyczne)
13:30 – 14:00      Przerwa kawowa
14:00 – 15:00      Panel Technologii, część 1
                          Prezentacja przykładów ciekawych rozwiązań technologicznych:
                          „Drone as a service” - praktyczne wykorzystanie dronów do pozyskiwaniu danych dla systemów GIS
                          „PLANonLine” - integracja różnych elementów systemu GIS w procesie inwestycyjnym począwszy od Studium Wykonalności, poprzez Projekt aż do pełnej Realizacji i finalnego Odbioru
                          prezentacja: GISonLine
15:00 – 16:15       Obiad
16:15 – 17:00       Panel Technologii, część 2
                          Prezentacja przykładów ciekawych rozwiązań technologicznych:
                         „System wspomagający zarządzanie i konserwację obiektów sieciowych, np. hydrantów, w oparciu o aplikacje mobilne GPS zainstalowane na smartfonach lub tabletach”
                          prezentacja: Geolantis
17:00 – 17:30      Przerwa kawowa
17:30 – 18:45      Panel Dyskusyjny, część 4
                          Podsumowanie prezentacji praktycznych sprzętu do pozyskiwania danych o sieciach podziemnych z sesji porannej wraz z prezentacją wyników w postaci przetworzonych danych geo-przestrzennych
                          prezentacja: Michał Dąbrowski, Leica Geosystems (georadar)
                          prezentacja: Krystian Portasiak, Leica Geosystems (monitoring i GIS)
18:45 – 19:00      Zakończenie części merytorycznej i podsumowanie konferencji
20:00 – 00:00      Kolacja pożegnalna z częścią artystyczną

Dzień 3-ci środa, 3-go kwietnia 2019 r.

09:30 – 12:00      Śniadanie i pożegnanie uczestników


© 2019 TESTERON, Wykonanie: ADVIS